BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO HẠN KHÍ TƯỢNG TẠI CÁC VÙNG TRÊN CẢ NƯỚC TỪ NGÀY 16/10 đến 15/11/2022

BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO HẠN KHÍ TƯỢNG TẠI CÁC VÙNG TRÊN CẢ NƯỚC TỪ NGÀY 16/10 đến 15/11/2022

- Thời kỳ từ ngày 16-31/10/2022: Khu vực Trung Trung Bộ và Tây Nguyên sẽ có trạng thái ẩm đến cực ẩm do có nhiều ngày xuất hiện mưa vừa, mưa to đến mưa rất to trong thời gian này. Trong khi đó, khu vực Bắc Bộ sẽ có trạng thái khô.

Chi tiết tin