Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 15/7-15/8/2021

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 15/7-15/8/2021

Dự báo trong nửa cuối tháng 7/2021, hầu hết các khu vực trên cả nước đều ở trạng thái bình thường; riêng khu vực Nam Trung Bộ từ Quảng Ngãi trở vào cho đến Ninh Thuận có mưa, lượng mưa cao hơn so với TBNN cùng thời kỳ nên ở ngưỡng ẩm.
Sang nửa đầu tháng 8/2021, dự báo ngoại trừ khu một số nơi ở vực Bắc Bộ, Nam Trung Bộ và Miền Đông Nam Bộ là vẫn ở ngưỡng ẩm; còn lại các khu vực khác trên cả nước đều ở trạng thái bình thường.

Chi tiết tin