Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 15/02-15/3/2021

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 15/02-15/3/2021

Trong thời kì từ ngày 15-28/02: điều kiện khô hạn có khả năng xảy ra tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, và tiếp tục duy trì ở một số tỉnh thuộc khu vực ven biển Nam Trung Bộ, các khu vực còn lại trong điều kiện bình thường. Sau đó, thời kì từ ngày 01-15/3: hầu khắp các khu vực trên cả nước sẽ nằm trong trạng thái bình thường, riêng một số nơi ở khu vực phía Nam của Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có thể duy trì trạng thái ẩm ướt.

Chi tiết tin