Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 01-31/8/2022

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 01-31/8/2022

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 01-31/8/2022
Trong nửa đầu tháng 8/2022, trên phạm vi cả nước duy trì trạng thái bình thường; riêng ở khu vực Nam Trung Bộ ở ngưỡng ẩm, từ nửa cuối tháng 8/2022 hầu hết các khu vực trên cả nước đều ở trạng thái bình thường.

Chi tiết tin