BẢN TIN ĐỔ ẢI PHỤC VỤ LẤY NƯỚC GIEO CẤY LÚA VỤ ĐÔNG XUÂN 2020-2021 KHU VỰC TRUNG DU VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

BẢN TIN ĐỔ ẢI PHỤC VỤ LẤY NƯỚC GIEO CẤY LÚA VỤ ĐÔNG XUÂN 2020-2021 KHU VỰC TRUNG DU VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN
Phục vụ đổ ải vụ Xuân Đồng bằng Bắc Bộ năm 2021
  1. Khí tượng
1.Thời tiết 24 giờ qua:  
Không mưa.
2.Xu thế, diễn biến thời tiết Đồng bằng Bắc Bộ trong 24-48 giờ tới:
Đêm 13 và ngày 14/01: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng; nhiệt độ từ 10-22 độ. Trời rét đậm.
Đêm 14 và ngày 15/01: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ từ 13-21 độ. Trời rét.
II.     Thủy văn
1. Lưu lượng xả trung bình ngày 12 tháng 01 năm 2021:

  • Hồ Hoà Bình là: 2091 m3/s     
  • Hồ Thác Bà là : 363 m3/s
  • Hồ Tuyên Quang là :  596 m3/s   
  • Lưu lượng tại Yên Bái là : 100 m3/s
 
2. Mực nước thực đo sông Hồng tại Sơn Tây và Hà Nội : 
 
Mực nước
 tại Sơn Tây
Trị số thực đo
Ngày 12/01 Ngày 13/01
1h 7h 13h 19h 1h 3h 5h 7h 9h 11h 13h 15h
H (cm) 277 283 298 290 283 285 285 287 294 305 300 311
 
 
Mực nước
 tại Hà Nội
Trị số thực đo
Ngày 12/01 Ngày 13/01
1h 7h 13h 19h 1h 3h 5h 7h 9h 11h 13h 15h
H (cm) 120 168 190 160 134 136 160 186 206 212 206 200

3. Dự kiến lưu lượng xả trung bình ngày 14 tháng 01 năm 2021:

  • Hồ Hoà Bình là: 1812 m3/s     
  • Hồ Thác Bà là :  411  m3/s
  • Hồ Tuyên Quang là : 596 m3/s  
  • Lưu lượng tại Yên Bái là : 147 m3/s

4. Dự báo mực nước sông Hồng tại Sơn Tây và Hà Nội :      
  Trị số Dự báo tại Sơn Tây
Thời gian Ngày 13/01 Ngày 14/01
17h 19h 21h 23h 1h 3h 5h 7h 9h 11h 13h 15h
H (cm) 310 305 300 295 290 292 295 295 300 305 310 312
Thời gian Ngày 14/01 Ngày 15/01
17h 19h 21h 23h 1h 3h 5h 7h 9h 11h 13h 15h
H (cm) 307   305 300 295 295 295 297 300 305 310 315 315
 
 
 
  Trị số Dự báo tại Hà Nội
Thời gian Ngày 13/01 Ngày 14/01
17h 19h 21h 23h 1h 3h 5h 7h 9h 11h 13h 15h
H (cm) 185 175 165 155 150 152 175 200 220 220 215 205
Thời gian Ngày 14/01 Ngày 15/01
17h 19h 21h 23h 1h 3h 5h 7h 9h 11h 13h 15h
H (cm) 195 190 180 170 160 155 180 205 220 225 220 200
 
Ghi chú : Từ ngày 12/01-15/01 các hồ chứa thủy điện sẽ tăng cường phát điện phục vụ lấy nước gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2020-2021 đợt 1. Trong đợt lấy nước này, mực nước tại trạm thủy văn Hà Nội duy trì ở mức từ 1,80m trở lên.