BẢN TIN CẬP NHẬT VỀ HIỆN TƯỢNG ENSO VÀ NHẬN ĐỊNH XU THẾ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỪ THÁNG 8 NĂM 2021 ĐẾN THÁNG 01 NĂM 20221. Hiện tượng ENSO
ENSO ở trạng thái trung tính từ nay đến tháng 9/2021 với xác suất khoảng 75-80%, sau đó giảm xuống khoảng 50% vào cuối năm 2021 và tiếp tục duy trì đến đầu năm 2022.
2. Bão, ATNĐ và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm
Từ nay đến hết năm 2021 còn khoảng 9-11 cơn bão và ATNĐ hoạt động trên Biển Đông, trong đó có khoảng 4-5 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Đề phòng các cơn bão mạnh, có hướng di chuyển phức tạp trên khu vực Biển Đông.
Tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: Dông, sét, lốc, trên phạm vi toàn quốc trong những tháng mùa mưa bão. Ngoài ra, đề phòng gió mạnh trên biển do hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới, cùng với đó do tác động của gió mùa Tây Nam ở khu vực Nam Biển Đông từ nay đến tháng 9, gió mùa Đông Bắc từ tháng 11-12/2021 ở khu vực Bắc và Giữa Biển Đông.
Đề phòng mưa lớn xảy ra dồn dập trong các tháng 10 và 11/2021 ở các tỉnh miền Trung, đặc biệt ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ.
3. Nhiệt độ, nắng nóng và không khí lạnh
Nhiệt độ trung bình từ tháng 8-10/2021 trên cả nước phổ biến ở mức cao hơn từ 0,5-1,00C so với TBNN. Tháng 11-12/2021, nhiệt độ ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thấp hơn TBNN khoảng 0.50C, các nơi khác phổ biến xấp xỉ so với TBNN. Tháng 01/2022 nhiệt độ trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ.
Nắng nóng còn xảy ra tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ từ nửa cuối tháng 7 đến tháng 8/2021 nhưng cường độ không quá gay gắt.
Không khí lạnh có xu hướng hoạt động sớm, gia tăng tần suất và cường độ trong tháng 11/2021, sau hoạt động mạnh hơn vào tháng 12/2021 và tháng 01/2022.
4. Lượng mưa
- Khu vực Bắc Bộ:
Từ tháng 8-9/2021, TLM phổ biến thấp hơn từ 5-15%, khu Tây Bắc có nơi thấp hơn trên 20%, trong khi đó khu Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ cao hơn từ 10-20% so với TBNN. Tháng 10/2021, TLM tại khu vực phía Tây Bắc Bộ phổ biến xấp xỉ, riêng phía Đông Bắc Bộ cao hơn từ 10-30% so với TBNN. Tháng 11/2021, TLM ở Tây Bắc, Việt Bắc phổ biến thấp hơn từ 10-25%, các nơi khác thấp hơn từ 5-15% so với TBNN. Tháng 12/2021 và tháng 01/2022 phổ biến ít mưa
- Khu vực Trung Bộ:
Tháng 8-9/2021, TLM phổ biến thấp hơn khoảng 5-15% so với TBNN. Tháng 10/2021, TLM phổ biến cao hơn từ 20-40%, có nơi trên 50% so với TBNN. Tháng 11/2021 TLM phổ biến cao hơn từ 15-30%, riêng khu vực Bắc Trung Bộ thấp hơn từ 5-15% so với TBNN. Tháng 12/2021 TLM phổ biến thấp hơn từ 10-20%, riêng Nam Trung Bộ cao hơn từ 20-40% so với TBNN. Tháng 01/2022 TLM phổ biến xấp xỉ TBNN, riêng Nam Trung Bộ cao hơn từ 20-40% so với TBNN.
- Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ:
Tháng 8-9/2021, TLM phổ biến thấp hơn từ 5-15% so với TBNN. Tháng 10-11/2021, TLM ở Tây Nguyên phổ biến cao hơn từ 20-40%, có nơi trên 50%; Nam Bộ cao hơn từ 10-30% so với TBNN. Tháng 12/2021 và tháng 01/2022 phía Nam Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ có khả năng xuất hiện các cơn mưa trái mùa trong mùa khô.
5. Thủy văn
Bắc Bộ:
Từ tháng 8-10/2021, trên các sông khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện lũ với đỉnh lũ trên các trên các lưu vực phổ biến ở mức BĐ1-BĐ2, tương đương 2020, riêng đỉnh lũ thượng lưu sông Thao, sông Hoàng Long ở mức BĐ2- BĐ3. Mực nước hạ lưu sông Hồng và sông Thái Bình dưới BĐ1. Các đợt lũ vừa có khả năng tập trung trong các tháng 8-9/2021.
Nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tiếp tục xuất hiện tại vùng núi khu vực Tây Bắc và Việt Bắc. Tình trạng ngập úng tại các đô thị và các thành phố lớn tiếp tục diễn ra do ảnh hưởng của mưa lớn cục bộ.
Nguồn nước từ tháng 8/2021-1/2022 trên các lưu vực sông khu vực Bắc Bộ thiếu hụt từ 30-50%, thiếu hụt nhiều trên lưu vực sông Thao, hạ lưu sông Lô.
Trung Bộ, Tây Nguyên:
Từ nửa cuối tháng 7 đến tháng 8/2021, trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên khả năng xuất hiện 02-03 đợt lũ vừa và nhỏ, đỉnh lũ trên các sông có khả năng ở mức BĐ1-BĐ2, trên một số sông suối nhỏ có khả năng lên trên BĐ2; mực nước các sông khác ở Trung và Nam Trung Bộ biến đổi chậm. Lượng dòng chảy trên phần lớn các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên phổ biến ở mức xấp xỉ và thấp hơn TBNN cùng kỳ từ 25-60%, một số sông thấp hơn trên 70%. Trên một số sông có khả năng xuất hiện mực nước quan trắc thấp nhất trong chuỗi số liệu quan trắc cùng kỳ. Trong thời kỳ này, nguy cơ xảy ra hạn hán cục bộ và xâm nhập mặn tại các tỉnh ven biển Trung Bộ, đặc biệt tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận; tình trạng khô hạn gay gắt hơn tại những nơi ngoài vùng cấp nước của công trình thủy lợi, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và dân sinh.
Từ tháng 9 đến tháng 12/2021, trên các sông ở Trung Bộ, Tây Nguyên xuất hiện các đợt lũ, đỉnh lũ năm 2021 tại hạ lưu các sông chính ở Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên phổ biến ở mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2; các sông từ Quảng Bình đến Bình Thuận ở mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3. Trên các sông suối nhỏ, vùng thượng lưu các sông Trung Bộ, Tây Nguyên khả năng xuất hiện lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất.
Tháng 01/2022, mực nước trên các sông ở Trung Bộ và Tây Nguyên biến đổi chậm và theo xu thế xuống dần.
Nam Bộ:
Lũ trên sông Mê Công đến muộn, từ nửa cuối tháng 7-11/2021, tổng lượng dòng chảy từ thượng nguồn sông Mê Công về hạ lưu có khả năng thiếu hụt từ 10-20% so với TBNN. Đỉnh lũ năm 2021 ở đầu nguồn sông Cửu Long có khả năng ở mức BĐ1-BĐ2 và xuất hiện vào nửa đầu tháng 10.
Từ tháng 10-12/2021, mực nước tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long ảnh
hưởng mạnh của thủy triều, đỉnh lũ năm 2021 tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long ở mức BĐ2-BĐ3, một số trạm trên BĐ3, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại một số vùng trũng thấp, ven sông, đặc biệt tại Thành phố Cần Thơ, Vĩnh Long, Thành phố Hồ Chí Minh. Trong tháng 01/2022, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long chịu ảnh hưởng mạnh của thủy triều và ở mức xấp xỉ TBNN, xâm nhập mặn vùng cửa sông Nam Bộ ở mức cao hơn TBNN, nhưng khả năng không gay gắt như năm 2019-2020.
6. Hải văn
Từ tháng 10/2021 đến tháng 12/2021 tại khu vực ven biển Nam Bộ sẽ xuất hiện 03 đợt triều cường ở mức cao, cụ thể như sau: Đợt 1: Ngày 08-10/10/2021; Đợt 2: Ngày 05-09/11/2021 và Đợt 3: Ngày 02-08/12/2021. Các đợt triều cường này có thể gây ngập lụt tại vùng trũng thấp ven biển phía Đông Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh nếu thời gian xuất hiện đỉnh triều cường trùng với thời kỳ có không khí lạnh cường độ mạnh lấn sâu xuống Nam Bộ. Riêng đợt triều cường tháng 11/2021 và tháng 12/2021 có thể là đợt triều cường cao nhất năm 2021 và duy trì nhiều ngày (khoảng 01 tuần) và thời gian xuất hiện vào chiều tối (giờ tan tầm, khoảng 15-18 giờ) nên có khả năng ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt, đi lại của người dân.
Trong tháng 7 và đầu tháng 8/2021 gió mùa Tây Nam vẫn có khả năng gây sóng cao 2-3m ở các vùng biển ngoài khơi khu vực phía Nam. Vùng ven biển các tỉnh khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cần lưu ý đề phòng sóng lớn kết hợp với nước dâng do ảnh hưởng của bão trong tháng 8-10/2021.
Bản tin dự báo khí tượng thủy văn thời hạn mùa tiếp theo được phát hành vào ngày 15 tháng 8 năm 2021.
(Chi tiết xem file đính kèm)

PHÒNG DỰ BÁO KHÍ HẬU/NCHMF

Chi tiết tin