BẢN TIN CẬP NHẬT VỀ HIỆN TƯỢNG ENSO VÀ NHẬN ĐỊNH XU THẾ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỪ THÁNG 7 ĐẾN THÁNG 12 NĂM 2021

BẢN TIN CẬP NHẬT VỀ HIỆN TƯỢNG ENSO VÀ NHẬN ĐỊNH XU THẾ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỪ THÁNG 7 ĐẾN THÁNG 12 NĂM 2021

DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG, THỦY VĂN, HẢI VĂN (từ tháng 7-12/2021)
1. Hiện tượng ENSO
ENSO ở trạng thái trung tính từ nay đến tháng 8/2021 với xác suất khoảng 70%, sau đó tiếp tục duy trì trạng thái trung tính nhưng nghiêng về pha lạnh cho đến cuối năm 2021.
2. Bão, ATNĐ và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm
Từ nay đến hết năm 2021 còn khoảng 10-12 cơn bão và ATNĐ hoạt động trên Biển Đông, trong đó có khoảng 4-6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Đề phòng các cơn bão mạnh, có hướng di chuyển phức tạp trên khu vực Biển Đông.
Tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, sét, lốc, mưa đá trên phạm vi toàn quốc trong những tháng mùa mưa bão. Ngoài ra đề phòng gió mạnh trên biển do hoạt động của gió mùa Tây Nam ở khu vực Nam Biển Đông từ nay đến tháng 9, gió mùa Đông Bắc từ tháng 11-12/2021 ở khu vực Bắc và Giữa Biển Đông.
Mưa lớn có khả năng xảy ra dồn dập trong các tháng 10 và 11/2021 ở các tỉnh miền Trung, đặc biệt ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ.
3. Nhiệt độ, nắng nóng và KKL
Nhiệt độ trung bình từ tháng 7-9/2021 trên cả nước phổ biến ở mức cao hơn từ 0,5-1,00C so với TBNN. Từ tháng 10-12/2021, nhiệt độ trên cả nước phổ biến xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ, riêng khu vực Trung Bộ tháng 12 nhiệt độ ở mức thấp hơn một ít so với TBNN.
Nắng nóng còn xảy ra tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ từ nửa cuối tháng 6 đến tháng 8/2021, trong đó nửa cuối tháng 6 và đầu tháng 7 có nắng nóng gay gắt.
KKL có xu hướng hoạt động từ tháng 10/2021, gia tăng tần suất và cường độ trong tháng 11/2021, sau hoạt động mạnh vào tháng 12/2021.
4. Lượng mưa
- Khu vực Bắc Bộ:
Từ tháng 7-8/2021, TLM phổ biến thấp hơn từ 5-15%, riêng khu Đông Bắc xấp xỉ so với TBNN. Tháng 9/2021, TLM phổ biến cao hơn từ 10-20%, riêng khu Tây Bắc xấp xỉ so với TBNN. Tháng 10/2021, TLM tại khu vực phía Tây Bắc Bộ phổ biến thấp hơn 20-40%, trong khi đó khu vực phía Đông Bắc Bộ cao hơn từ 20-40% so với TBNN. Tháng 11/2021, TLM phổ biến thấp hơn từ 20-60% so với TBNN. Tháng 12/2021 phổ biến ít mưa
- Khu vực Trung Bộ:
Tháng 7/2021, TLM phổ biến thấp hơn khoảng 10-20% so với TBNN. Tháng 8-9/2021, TLM phổ biến thấp xấp xỉ so với TBNN. Tháng 10/2021, TLM phổ biến cao hơn từ 30-70% so với TBNN. Tháng 11/2021 TLM phổ biến cao hơn từ 15-30%, riêng khu vực Bắc Trung Bộ thấp hơn từ 10-20% so với TBNN. Tháng 12/2021 TLM phổ biến thấp hơn từ 10-30%, riêng Nam Trung Bộ cao hơn từ 15-30% so với TBNN.
- Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ:
Tháng 7-8/2021, TLM tại Tây Nguyên thấp hơn từ 10-20%, Nam Bộ thấp hơn từ 5-15% so với TBNN. Tháng 9/2021, TLM phổ biến xấp xỉ so với TBNN. Tháng 10-11/2021, TLM ở Tây Nguyên phổ biến cao hơn từ 20-50%, Nam Bộ cao hơn từ 10-30% so với TBNN. Tháng 12/2021 khu vực Nam Bộ có mưa dông cục bộ vào nửa đầu tháng, sau phổ biến ít mưa.
5. Thủy văn
Bắc Bộ:
Đỉnh lũ trên các trên các lưu vực sông khu vực Bắc Bộ phổ biến ở mức báo động (BĐ)1-BĐ2, cao hơn năm 2020, riêng đỉnh lũ thượng lưu sông Thao, sông Hoàng Long ở mức BĐ2- BĐ3. Mực nước hạ lưu sông Hồng dưới BĐ1 và sông Thái Bình xấp xỉ BĐ1. Các đợt lũ vừa và lũ lớn có khả năng tập trung trong các tháng 8-9/2021.
Nguy cơ lũ quét và sạt lở đất xuất hiện sớm tại vùng núi khu vực Tây Bắc và Việt Bắc. Tình trạng ngập úng tại các đô thị và các thành phố lớn tiếp tục diễn ra do ảnh hưởng của mưa lớn cục bộ.
Nguồn nước từ tháng 7-12/2021 trên các lưu vực sông phổ biến thiếu hụt từ 20-40%, thiếu hụt nhiều trên lưu vực sông Thao, hạ lưu sông Lô.
Trung Bộ, Tây Nguyên:
Nửa cuối tháng 6/2021, mực nước thượng nguồn các sông ở Bắc Trung Bộ, Quảng Bình, thượng lưu sông Ba (Phú Yên) và các sông ở Bình Thuận có dao động, hạ lưu và các sông khác ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm và theo xu thế xuống dần.
Từ tháng 7 đến tháng 8/2021, trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng
Bình, Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên khả năng xuất hiện 02-03 đợt lũ vừa và nhỏ, đỉnh lũ trên các sông có khả năng ở mức BĐ1-BĐ2, trên một số sông suối nhỏ có khả năng lên trên BĐ2; mực nước các sông khác ở Trung và Nam Trung Bộ biến đổi chậm. Lượng dòng chảy trên phần lớn các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên phổ biến ở mức xấp xỉ và thấp hơn TBNN cùng kỳ từ 30-65%, một số sông thấp hơn trên 65%. Trên một số sông có khả năng xuất hiện mực nước quan trắc thấp nhất trong chuỗi số liệu quan trắc cùng kỳ. Trong thời kỳ này, nguy cơ xảy ra hạn hán cục bộ và xâm nhập mặn tại các tỉnh ven biển Trung Bộ, đặc biệt tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận; tình trạng khô hạn gay gắt hơn tại những nơi ngoài vùng cấp nước của công trình thủy lợi, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và dân sinh.
Từ tháng 9 đến tháng 12/2021, trên các sông ở Trung Bộ, Tây Nguyên xuất hiện các đợt lũ, đỉnh lũ năm 2021 tại hạ lưu các sông chính ở Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên phổ biến ở mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2; các sông từ Quảng Bình đến Bình Thuận ở mức BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3. Trên các sông suối nhỏ, vùng thượng lưu các sông khả năng xuất hiện lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất.
Nam Bộ:
Nửa cuối tháng 6/2021, mực nước thượng nguồn sông Mê Công về đầu nguồn sông Cửu Long ở mức tương đương TBNN. Mực nước sông Cửu Long dao động theo triều và ở mức cao hơn TBNN khoảng 0,1m.
Từ tháng 7 đến tháng 11/2021, là thời kỳ mùa lũ trên sông Mê Công và
các sông Nam Bộ. Đỉnh lũ năm 2021, ở đầu nguồn sông Cửu Long có khả năng ở mức BĐ1-BĐ2. Trong tháng 12/2021, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long xuống dần và ở mức cao hơn TBNN từ 0,1-0,2m.
Từ tháng 10-12/2021, mực nước tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long ảnh hưởng mạnh của thủy triều, đỉnh lũ năm tại các trạm hạ lưu ở mức BĐ2-BĐ3, một số trạm trên BĐ3, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại một số vùng trũng thấp, ven sông, đặc biệt tại thành phố Cần Thơ, Vĩnh Long, thành phố Hồ Chí Minh.
6. Hải văn
Từ tháng 10/2021 đến tháng 12/2021 tại khu vực ven biển Nam Bộ sẽ xuất hiện 03 đợt triều cường ở mức cao, cụ thể như sau: Đợt 1: ngày 08-10/10/2021; Đợt 2: ngày 05-09/11/2021 và Đợt 3: ngày 02-08/12/2021. Các đợt triều cường này có thể gây ngập lụt tại vùng trũng thấp ven biển Đông Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh nếu thời gian xuất hiện đỉnh triều cường trùng với thời kỳ có KKL cường độ mạnh lấn sâu xuống Nam Bộ. Riêng đợt triều cường tháng 11/2021 và tháng 12/2021 có thể là đợt triều cường cao nhất năm 2021, duy trì nhiều ngày (khoảng 01 tuần) và thời gian xuất hiện vào chiều tối (giờ tan tầm, khoảng 15-18 giờ) nên có khả năng ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt, đi lại của người dân.
Từ tháng 6/2021 do có khả năng gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên ở vùng biển ngoài khơi khu vực phía Nam sóng biển có thể đạt 2-3m gây biển động. Vùng ven biển các tỉnh khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cần lưu ý đề phòng sóng lớn kết hợp với nước dâng do ảnh hưởng của bão trong tháng 7-9/2021.

/NCHMF

Chi tiết tin