BẢN TIN CẬP NHẬT VỀ HIỆN TƯỢNG ENSO VÀ NHẬN ĐỊNH XU THẾ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỪ THÁNG 6 ĐẾN THÁNG 11 NĂM 2021

BẢN TIN CẬP NHẬT VỀ HIỆN TƯỢNG ENSO VÀ NHẬN ĐỊNH XU THẾ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỪ THÁNG 6 ĐẾN THÁNG 11 NĂM 2021

DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG, THỦY VĂN, HẢI VĂN (từ tháng 6-11/2021)
1. Hiện tượng ENSO
Enso tiếp tục có xu hướng chuyển dần từ Lanina sang trạng thái trung tính từ nửa cuối tháng 5 đến tháng 6/2021 với xác xuất khoảng 70-80%, sau đó tiếp tục duy trì trạng thái trung tính nhưng vẫn nghiêng về pha lạnh từ cuối mùa hè cho đến cuối năm 2021.
2. Bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm
Từ cuối tháng 5 đầu tháng 6/2020, bão và ATNĐ có khả năng bắt đầu hoạt động ở vùng biển phía Bắc Biển Đông và gia tăng tần suất trong những tháng tiếp theo, nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong những tháng 7-9/2021, ảnh hưởng đến các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ từ tháng 9 cho đến hết năm 2021. Dự báo số lượng bão và ATNĐ trong năm  2021 hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta có khả năng ở mức tương đương so TBNN (TBNN khoảng từ 12-14 cơn, ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền khoảng từ 5-7 cơn). Đề phòng các cơn bão mạnh, có hướng di chuyển phức tạp trên khu vực Biển Đông.
Đề phòng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, sét, lốc, mưa đá trên phạm vi toàn quốc trong những tháng mùa mưa bão. Ngoài ra đề phòng gió mạnh trên biển do hoạt động của gió mùa Tây Nam ở khu vực Nam Biển Đông trong những tháng 6-9, gió mùa Đông Bắc từ tháng 11/2021 ở khu vực Bắc và Giữa Biển Đông.
Mưa lớn có khả năng xảy ra dồn dập trong các tháng 10 và 11/2021 ở các tỉnh miền Trung, đặc biệt ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ.
3. Nhiệt độ, nắng nóng và không khí lạnh
Nhiệt độ trung bình trong tháng 6/2021 trên cả nước phổ biến xấp xỉ TBNN, riêng khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nhiệt độ cao hơn khoảng 0,5-1,00C so với TBNN cùng thời kỳ.
Từ tháng 7-9/2021, nhiệt độ trên cả nước phổ biến ở mức cao hơn từ 0,5-1,00C so với TBNN. Trong tháng 10-11/2021, nhiệt độ phổ biến xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ
Nắng nóng xảy ra tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ từ nửa cuối tháng 5-8, có xu hướng tăng hơn trong tháng 7-8, tuy nhiên không gay gắt và kéo dài như năm 2020.
KKL có xu hướng bắt đầu hoạt động từ tháng 10 và gia tăng tần suất và cường độ trong tháng 11/2021.
4. Lượng mưa
- Khu vực Bắc Bộ:
Từ tháng 6-8/2021, TLM phổ biến xấp xỉ so với TBNN. Trong tháng 9/2021, TLM phổ biến cao hơn từ 5-20% so với TBNN. Trong tháng 10/2021, TLM tại khu vực phổ biến thấp hơn 10-40% so với TBNN, riêng khu vực Đông Bắc, TLM phổ biến xấp xỉ so với TBNN. Trong tháng 11/2021, TLM phổ biến thấp hơn từ 20-60% so với TBNN.
- Khu vực Trung Bộ:
Trong tháng 6/2021 TLM phổ biến xấp xỉ so với TBNN, riêng khu vực Nam Trung Bộ thấp hơn từ 10-20% so với TBNN cùng thời kỳ. Trong tháng 7/2021, TLM cao hơn 5-20% so với TBNN, riêng khu vực Nam Trung Bộ xấp xỉ so với TBNN. Trong tháng 8/2021, TLM phổ biến thấp hơn từ 10-30% so với TBNN. Trong tháng 9/2021, TLM xấp xỉ so với TBNN, riêng khu vực Bắc Trung Bộ TLM cao hơn từ 10-20% so với TBNN. Trong tháng 10/2021, TLM phổ biến cao hơn 30-70% so với TBNN. Tháng 11/2021 TLM phổ biến xấp xỉ so với TBNN, riêng khu vực Bắc Trung Bộ thấp hơn từ 10-30% so với TBNN.
- Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ:
Trong tháng 6 và tháng 11/2021, TLM phổ biến xấp xỉ so với TBNN, riêng khu vực Tây Nam Bộ, TLM thấp hơn 10-30% so với TBNN. Từ tháng 7-9/2021, TLM phổ biến xấp xỉ so với TBNN. Trong tháng 10/2021, TLM phổ biến ở mức cao hơn từ 15-50% so với TBNN.
5. Thủy văn
Bắc Bộ:
Nguồn nước từ tháng 6-11/2021 trên các lưu vực sông phổ biến thiếu hụt từ 10-20%, thiếu hụt nhiều trên lưu vực sông Thao, hạ lưu sông Lô, riêng thượng lưu sông Gâm và sông Chảy ở mức trên TBNN.
Mùa mưa lũ năm 2021, đỉnh lũ trên các trên các lưu vực sông khu vực Bắc Bộ phổ biến ở mức báo động (BĐ)1-BĐ2, cao hơn năm 2020, riêng đỉnh lũ sông Cầu ở mức BĐ2, thượng lưu sông Thao, sông Hoàng Long ở mức BĐ2- BĐ3. Mực nước hạ lưu sông Hồng dưới BĐ1 và hạ lưu sông Thái Bình ở mức BĐ1. Các đợt lũ vừa và lũ lớn có khả năng tập trung trong các tháng 8-9.
Nguy cơ lũ quét và sạt lở đất xuất hiện sớm tại vùng núi khu vực Tây Bắc và Việt Bắc. Tình trạng ngập úng tại các đô thị và các thành phố lớn tiếp tục diễn ra do ảnh hưởng của mưa lớn cục bộ.
Trung Bộ, Tây Nguyên:
Nửa cuối tháng 5/2021, mực nước thượng nguồn các sông ở Bắc Trung Bộ và khu vực Nam Tây Nguyên có dao động, hạ lưu và các sông khác ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm và theo xu thế xuống dần.
Từ tháng 6 đến tháng 8/2021, trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng
Bình, Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên khả năng xuất hiện 02-03 đợt lũ vừa và nhỏ, đỉnh lũ trên các sông có khả năng ở mức BĐ1-BĐ2, trên một số sông suối nhỏ có khả năng lên trên BĐ2; mực nước các sông khác ở Trung và Nam Trung Bộ biến đổi chậm. Lượng dòng chảy trên phần lớn các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên phổ biến ở mức xấp xỉ và thấp hơn TBNN cùng kỳ từ 30-65%, một số sông thấp hơn trên 65%. Trên một số sông có khả năng xuất hiện mực nước quan trắc thấp nhất trong chuỗi số liệu quan trắc cùng kỳ. Trong thời kỳ này, nguy cơ xảy ra hạn hán cục bộ và xâm nhập mặn tại các tỉnh ven biển Trung Bộ, đặc biệt tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận; tình trạng khô hạn gay gắt hơn tại những nơi ngoài vùng cấp nước của công trình thủy lợi, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và dân sinh.
Từ tháng 9-11/2021, trên các sông ở Trung Bộ, Tây Nguyên xuất hiện các đợt lũ, đỉnh lũ năm 2021 tại hạ lưu các sông chính ở Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên phổ biến ở mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2; các sông từ Quảng Bình đến Bình Thuận ở mức BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3. Trên các sông suối nhỏ, vùng thượng lưu các sông khả năng xuất hiện lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất.
Nam Bộ:
Từ nay đến cuối tháng 5/2021, xâm nhập mặn ở các cửa sông Cửu Long tiếp tục giảm dần.
Từ tháng 6 đến tháng 11/2021, là thời kỳ mùa lũ trên sông Mê Công và các sông Nam Bộ. Đỉnh lũ năm ở đầu nguồn sông Cửu Long có khả năng ở mức BĐ1-BĐ2. Mực nước tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long ảnh hưởng mạnh của thủy triều, đỉnh lũ năm tại các trạm hạ lưu ở mức BĐ2-BĐ3, một số trạm trên BĐ3, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại một số vùng trũng thấp, ven sông, đặc biệt tại thành phố Cần Thơ, Vĩnh Long, thành phố Hồ Chí Minh.
6. Hải văn
Từ tháng 10/2021 đến tháng 12/2021 tại khu vực ven biển Nam Bộ sẽ xuất hiện 03 đợt triều cường ở mức cao, cụ thể như sau: Đợt 1: ngày 08-10/10/2021; Đợt 2: ngày 05-09/11/2021 và Đợt 3: ngày 02-08/12/2021. Các đợt triều cường này có thể gây ngập lụt tại vùng trũng thấp ven biển Đông Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh nếu thời gian xuất hiện đỉnh triều cường trùng với thời kỳ có KKL cường độ mạnh lấn xâu xuống Nam Bộ. Riêng đợt triều cường tháng 11/2021 và tháng 12/2021 có thể là đợt triều cường cao nhất năm 2021 và duy trì nhiều ngày (khoảng 01 tuần) và thời gian xuất hiện vào chiều tối (giờ tan tầm, khoảng 15-18 giờ) nên có khả năng ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt, đi lại của người dân.
Từ tháng 6/2021 do có khả năng gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên ở vùng biển ngoài khơi khu vực phía nam sóng biển có thể đạt 2-3m gây biển động. Vùng ven biển các tỉnh khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cần lưu ý đề phòng sóng lớn kết hợp với nước dâng do ảnh hưởng của bão trong tháng 8-10/2021.

Bản tin dự báo khí tượng thủy văn thời hạn mùa tiếp theo được phát hành vào ngày 15 tháng 6 năm 2021.

Chi tiết tin