BẢN TIN CẬP NHẬT VỀ HIỆN TƯỢNG ENSO VÀ NHẬN ĐỊNH XU THẾ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỪ THÁNG 5 ĐẾN THÁNG 10 NĂM 2021

BẢN TIN CẬP NHẬT VỀ HIỆN TƯỢNG ENSO VÀ NHẬN ĐỊNH XU THẾ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỪ THÁNG 5 ĐẾN THÁNG 10 NĂM 2021

1. Hiện tượng ENSO
Enso có xu hướng chuyển dần từ Lanina sang trạng thái trung tinh từ nay đến tháng 6/2021 với xác xuất khoảng 70-80%, sau đó tiếp tục duy trì trạng thái trung tính vào cuối mùa hè và mùa thu năm 2021.
2. Bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm
Dự báo số lượng XTNĐ trong năm 2021 hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta có khả năng ở mức tương đương so TBNN, khoảng từ 11-13 cơn bão và ATNĐ trên Biển Đông, trong đó có khoảng 5-7 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.Từ nay đến khoảng tháng 5/2021 ít có khả năng xuất hiện bão và ATNĐ trên Biển Đông; giai đoạn tháng 6-7/2021 bão và ATNĐ có khả năng bắt đầu hoạt động ở vùng biển phía Bắc Biển Đông và gia tăng tần suất trong những tháng tiếp theo, nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ trong những tháng 8-10/2021. Đề phòng các cơn bão mạnh, có hướng di chuyển phức tạp và gây gió mạnh trên biển trong các tháng mùa mưa bão năm 2021.
Trong các tháng chuyển mùa (từ tháng 4-6/2021) đề phòng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, sét, lốc, mưa đá trên phạm vi toàn quốc.
3. Nhiệt độ và nắng nóng
Nhiệt độ trung bình tháng 5/2021 trên cả nước phổ biến xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ, riêng khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nhiệt độ thấp hơn TBNN cùng thời kỳ khoảng 0,50-1,00C.
Từ tháng 6-9/2021 nhiệt độ trên cả nước phổ biến ở mức cao hơn từ 0,5-1,00C, riêng khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ vào tháng 6/2021 nhiệt độ ở mức xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ. Vào tháng 10/2021, nhiệt độ phổ biến xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ, riêng khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ nhiệt độ phổ biến cao hơn từ 0,50-1,00C so với TBNN
Nắng nóng tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có xu hướng xuất hiện tương đương so với TBNN tuy nhiên không gay gắt và kéo dài như năm 2020.
4. Lượng mưa
- Khu vực Bắc Bộ:
Từ tháng 5-8/2021, TLM phổ biến xấp xỉ so với TBNN, riêng tháng 6/2021, khu vực Tây Bắc TLM thấp hơn từ 10-20% so với TBNN. Tháng 9/2021 TLM phổ biến cao hơn 10-25% so với TBNN, riêng khu vực Tây Bắc TLM xấp xỉ so với TBNN. Tháng 10/2021, TLM tại khu vực Tây Bắc và Việt Bắc thấp hơn 10-25% so với TBNN, các khu vực khác TLM phổ biến cao hơn từ 10-25% so với TBNN cùng thời kỳ.
- Khu vực Trung Bộ:
Trong tháng 5 và tháng 9 /2021, TLM phổ biến xấp xỉ so với TBNN, riêng khu vực Nam Trung Bộ vào tháng 5/2021 cao hơn 10-20% so với TBNN cùng thời kỳ. Vào tháng 6/2021, TLM tại Bắc và Trung Trung Bộ thấp hơn 10-30% so với TBNN, khu vực Nam Trung Bộ TLM xấp xỉ so với TBNN. Trong tháng 7-8/2021 TLM phổ biến xấp xỉ TBNN, riêng khu vực Bắc Trung Bộ vào tháng 7/2021 thấp hơn 10-30% so với TBNN. Tháng 10, TLM phổ biến cao hơn 15-40% so với TBNN.
 - Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ:
Trong tháng 5/2021 TLM ở Nam Tây Nguyên và Đông Nam Bộ cao hơn từ 10-20% so với TBNN, các khu vực khác TLM xấp xỉ so với TBNN. Trong tháng 6-8/2021, TLM phổ biến xấp xỉ so với TBNN, riêng khu vực Tây Nam Bộ vào tháng 6/2021, TLM thấp hơn từ 10-20% so với TBNN. Trong tháng 10/2021 TLM phổ biến ở mức cao hơn từ 10-25% so với TBNN, riêng khu vực Tây Nam Bộ TLM phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN.
 Mùa mưa có khả năng đến sớm trên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ khoảng nửa cuối tháng 4 sang nửa đầu tháng 5/2021.
5. Thủy văn
Bắc Bộ:
Nguồn nước từ tháng 5-10/2021 trên các lưu vực sông phổ biến thiếu hụt từ 20-30%, thiếu hụt nhiều trên lưu vực sông Thao, hạ lưu sông Lô, riêng thượng lưu sông Gâm và sông Chảy ở mức xấp xỉ TBNN.
Mùa mưa lũ năm 2021, đỉnh lũ trên các trên các lưu vực sông khu vực Bắc Bộ phổ biến ở mức BĐ1-BĐ2, cao hơn năm 2020, riêng đỉnh lũ sông Cầu ở mức BĐ2, thượng lưu sông Thao, sông Hoàng Long ở mức BĐ2- BĐ3. Mực nước hạ lưu sông Hồng dưới BĐ1 và hạ lưu sông Thái Bình ở mức BĐ1. Các đợt lũ vừa và lũ lớn có khả năng tập trung trong các tháng 8-9.
Nguy cơ lũ quét và sạt lở đất xuất hiện sớm tại vùng núi khu vực Tây Bắc và Việt Bắc. Tình trạng ngập úng tại các đô thị và các thành phố lớn tiếp tục diễn ra do ảnh hưởng của mưa lớn cục bộ.
Trung Bộ, Tây Nguyên:
Từ nửa cuối tháng 4 đến tháng 5/2021, mực nước trên các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm và theo xu thế xuống dần. Lưu lượng dòng chảy trên phần lớn các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên phổ biến ở mức xấp xỉ và thấp hơn TBNN cùng kỳ từ 25-60%; riêng các sông từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định và Khánh Hòa ở mức xấp xỉ và cao hơn TBNN cùng kỳ từ 10-25%.
Từ tháng 6 đến tháng 8/2021, trên các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện 02-03 đợt lũ và dao động. Lưu lượng dòng chảy trên phần lớn các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên phổ biến ở mức xấp xỉ và thấp hơn TBNN cùng kỳ từ 30-65%, một số sông thấp hơn trên 65%. Trên một số sông có khả năng xuất hiện mực nước quan trắc thấp nhất trong chuỗi số liệu quan trắc cùng kỳ.
Trong các tháng tiếp theo mùa khô năm 2021, nguy cơ xảy ra khô hạn, thiếu nước cục bộ tại các tỉnh Trung Bộ, Tây Nguyên; tình trạng khô hạn gay gắt hơn tại những nơi ngoài vùng cấp nước của công trình thủy lợi, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và dân sinh.
Mùa lũ năm 2021 trên các sông ở khu vực Tây Nguyên đến muộn hơn TBNN, các sông ở khu vực Trung Bộ tương đương TBNN. Đỉnh lũ năm 2021, tại hạ lưu các sông chính ở Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên phổ biến ở mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2; các sông từ Quảng Bình đến Bình Thuận ở mức BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3. Trên các sông suối nhỏ, vùng thượng lưu các sông khả năng xuất hiện lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất.
Nam Bộ:
Từ nay đến cuối tháng 4/2021, xâm nhập mặn ở các cửa sông Cửu Long tiếp tục giảm; sông Vàm Cỏ và sông Cái Lớn vẫn duy trì ở mức cao. Sang tháng 5/2021, xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long giảm dần.
Từ tháng 6 đến tháng 10/2021, là thời kỳ mùa lũ trên sông Mê Công và đầu nguồn sông Cửu Long. Đỉnh lũ năm ở đầu nguồn sông Cửu Long có khả năng ở mức BĐ1-BĐ2, thấp hơn đỉnh lũ TBNN từ 0,2-0,4m.
6. Hải văn
Từ cuối tháng 4/2021 đến tháng 10/2021, tại khu vực ven biển Nam Bộ sẽ xuất hiện 02 đợt triều cường ở mức cao vào các 29-30/4/2021 và 08-10/10/2021. Đợt triều cường vào ngày 29-30/4/2021 sẽ cao hơn đợt triều cường đầu tháng 3/2021 nhưng thấp hơn đợt triều cường tháng 01/2021. Đợt triều cường vào ngày 8-10/10/2021 có khả năng cao hơn đợt triều cường tháng 01/2021 và có thể gây ngập lụt tại vùng trũng thấp ven biển Đông Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh nếu thời gian xuất hiện đỉnh triều cường trùng với thời kỳ có không khí lạnh cường độ mạnh lấn xâu xuống Nam Bộ.
Từ tháng 6/2021 do có khả năng gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên ở vùng biển ngoài khơi khu vực phía nam sóng biển có thể đạt 2-3m gây biển động. Vùng ven biển các tỉnh khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cần lưu ý đề phòng sóng lớn kết hợp với nước dâng do ảnh hưởng của bão trong tháng 8-10/2021.

Chi tiết tin