BẢN TIN CẬP NHẬT VỀ HIỆN TƯỢNG ENSO VÀ NHẬN ĐỊNH XU THẾ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỪ THÁNG 4 ĐẾN THÁNG 9 NĂM 2021

BẢN TIN CẬP NHẬT VỀ HIỆN TƯỢNG ENSO VÀ NHẬN ĐỊNH XU THẾ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỪ THÁNG 4 ĐẾN THÁNG 9 NĂM 2021

1. Hiện tượng ENSO
Xu thế nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương tiếp tục trong pha lạnh và hiện tượng La Nina còn duy trì từ nay đến khoảng tháng 4-5/2021 với xác suất khoảng 60%, sau đó sẽ chuyển dần sang trạng thái trung tính vào cuối mùa hè và mùa thu năm 2021.
2. Bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm
Dự báo, từ nay đến khoảng tháng 5/2021 ít có khả năng xuất hiện bão và ATNĐ trên Biển Đông; giai đoạn tháng 6-7/2021 bão và ATNĐ có khả năng bắt đầu hoạt động ở vùng biển phía Bắc Biển Đông và gia tăng tần suất trong những tháng tiếp theo, nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong những tháng 8-9/2021. Đề phòng các cơn bão mạnh, có hướng di chuyển phức tạp và gây gió mạnh trên biển trong các tháng mùa mưa bão năm 2021.
Trong các tháng chuyển mùa (từ tháng 4-6/2021) đề phòng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, sét, lốc, mưa đá trên phạm vi toàn quốc.
3. Nhiệt độ và nắng nóng
Nhiệt độ trung bình trong các tháng 4-5/2021 trên cả nước phổ biến xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ, riêng khu vực Bắc và Trung Trung Bộ trong tháng 4/2021 nhiệt độ thấp hơn TBNN cùng thời kỳ khoảng 0,50-1,00C.
Từ tháng 6-9/2021 nhiệt độ trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ.
Nắng nóng ti khu vc Bc B và Trung B không gay gt và kéo dài như năm 2020.
4. Lượng mưa
- Khu vực Bắc Bộ:
Từ tháng 4-9/2021 TLM phổ biến xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ, riêng tháng 5 và các tháng 8-9TLM có xu hướng cao hơn TBNN cùng thời kỳ khoảng 10-20%.
- Khu vực Trung Bộ:
Trong tháng 4-5/2021 TLM phổ biến cao hơn với TBNN cùng thời kì từ 10-20%, sang tháng 6-7/2021 TLM ở khu vực phổ biến xấp xỉ so với TBNN, riêng trongtháng 8-9/2021 TLM có khả năng thiếu hụt từ 10-20% so với TBNN cùng thời kỳ.
- Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ:
Trong các tháng 4-5/2021 TLM ở khu vục phổ biến cao hơn so với TBNN từ 10-20%, trong tháng 6-7/2021 TLM ở mức xấp xỉ so với với TBNN, riêng hai tháng 8-9/2021 TLM có xu hướng thiếu hụt từ 10-20% so với TBNN cùng thời kỳ. Mùa mưa có khả năng đến sớm trên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ khoảng nửa cuối tháng 4 sang nửa đầu tháng 5/2021.

Chi tiết tin