TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT VÀ SẠT LỞ ĐẤT TRÊN KHU VỰC TỈNH LAI CHÂU, LÀO CAI, HÀ GIANG

TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT VÀ SẠT LỞ ĐẤT TRÊN KHU VỰC TỈNH LAI CHÂU, LÀO CAI, HÀ GIANG

TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT VÀ SẠT LỞ ĐẤT TRÊN KHU VỰC TỈNH LAI CHÂU, LÀO CAI, HÀ GIANG
 
 

Hiện nay, trên khu vực tỉnh Lai Châu, Lào Cai và Hà Giang đang có mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa trong 2 giờ vừa qua (từ 4 giờ đến 6 giờ ngày 11/10) tại Thu Lũm ( huyện Mường Tè, Lai Châu) 20 mm, Phố Lu (huyện Bảo Thắng, Lào Cai): 22mm, Yên Bình ( huyện Quang Bình, Hà Giang): 41mm…
Cảnh báo:
Trong khoảng 3-6 giờ tới, khu vực tỉnh Lai Châu, Lào Cai và Hà Giang tiếp tục có mưa, tổng lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 40mm.
Trong 3-6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ xảy ra tại một số nơi thuộc các tỉnh Lai Châu, Lào Cai và Hà Giang, đặc biệt tại các huyện:
Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao tại các huyện:
-    Tỉnh Lai Châu: Huyện Mường Tè, Sìn Hồ, Nậm nhùn .
-    Tỉnh Lào Cai: Huyện Bảo Thắng, Bảo Yên .
-    Tỉnh Hà Giang: Huyện Bắc Quang, Quang Bình .
Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trung bình tại các huyện:
-    Tỉnh Lai Châu: Huyện Phong Thổ, Tam Đương, Tân Uyên, Than Uyên .
-    Tỉnh Lào Cai: Huyện Sa Pa, Văn Bàn .
-    Tỉnh Hà Giang: Huyện Vị Xuyên, Bắc Mê.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Tin phát lúc 6h50'