Dự báo thời tiết biển - Đêm 23 và ngày 24/01/2020

 • Bắc Vịnh Bắc bộ

  Có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1km trong sương mù.
  Gió đông nam cấp 3-4.

 • Nam Vịnh Bắc Bộ

  Có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1km trong sương mù.
  Gió đông nam cấp 3-4.

 • Quảng Trị đến Quảng Ngãi

  Có mưa vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10 km.
  Gió đông đến đông nam cấp 3-4.

 • Bình Định đến Ninh Thuận

  Có mưa rào vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10 km.
  Gió đông bắc cấp 4.

 • Bình Thuận đến Cà Mau

  Có mưa rào vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10 km.
  Gió đông bắc cấp 4-5.

 • Cà Mau đến Kiên Giang

  Có mưa rào vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10 km
  Gió đông cấp 3-4.

 • Bắc Biển Đông

  Có mưa vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10 km
  Gió đông đến đông nam cấp 4.

 • Quần đảo Hoàng Sa

  Không mưa.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10 km.
  Gió đông nam cấp 4.

 • Vùng Giữa Biển Đông

  Không mưa.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10 km.
  Gió đông bắc đến đông cấp 4-5.

 • Vùng Nam Biển Đông

  Có mưa rào và dông vài nơi
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10 km.
  Gió đông bắc cấp 4-5.

 • Quần đảo Trường Sa

  Có mưa rào và dông vài nơi
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10 km.
  Gió đông bắc cấp 4-5.

 • Vịnh Thái Lan

  Có mưa rào và dông vài nơi
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10 km.
  Gió nhẹ.