Dịch vụ Tư vấn Khí tượng Thủy văn

Cung cấp các dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực Khí tượng Thủy văn, Hải văn và Biến đổi khí hậu
- Dịch vụ tư vấn về Khí tượng Thủy văn, Hải văn

- Dịch vụ thời tiết cho các ngành: Nông Nghiệp, Giao Thông, Sức Khỏe