Bản tin dự báo dòng chảy 10 ngày tới (từ ngày 21/02 đến ngày 01/03/2020)I. Dự báo dòng chảy ngày từ 21/02/2020 đến 23/02/2020
 
Vùng biển Ngày 21/02 Ngày 22/02 Ngày 23/02
Vận Tốc (m/s) Hướng Vận Tốc (m/s) Hướng Vận Tốc (m/s) Hướng
Bắc
vịnh Bắc Bộ
0,2 – 0,3 Tây đến Tây Nam 0,2 – 0,3 Tây đến Tây Nam 0,2 – 0,4 Tây Bắc
Nam
vịnh Bắc Bộ
0,2 – 0,4 Tây đến Tây Nam 0,2 – 0,4 Nam đến Đông Nam 0,2 – 0,4 Tây Bắc
Quảng Trị đến
Quảng Ngãi
0,4 – 0,7 Đông Nam đến Nam 0,4 – 0,7 Đông Nam đến Nam 0,4 – 0,7 Tây Nam
Bình Định đến
Ninh Thuận
0,6 – 1,0 Nam đến Tây Nam 0,6 – 1,0 Nam đến Tây Nam 0,6 – 1,0 Tây Nam đến Nam
Bình Thuận đến Cà Mau 0,5 – 0,9 Tây Nam 0,5 – 0,9 Tây Nam 0,5 – 0,9 Tây Nam
Cà Mau đến
Kiên Giang
0,2 – 0,5 Tây Bắc 0,2 – 0,5 Tây Bắc 0,3 – 0,6 Nam đến Đông Nam
Vịnh
Thái Lan
0,3 – 0,6 Tây Bắc 0,3 – 0,6 Tây Bắc 0,3 – 0,6 Nhiều hướng
Bắc
Biển Đông
0,6 – 1,0 Tây đến Tây Nam 0,6 – 1,0 Tây đến Tây Nam 0,6 – 1,0 Nhiều hướng
Giữa
Biển Đông
0,4 – 0,8 Nhiều hướng 0,4 – 0,8 Nhiều hướng 0,4 – 0,8 Nhiều hướng
Nam
Biển Đông
0,5 – 0,9 Tây Bắc 0,5 – 0,9 Tây Bắc 0,5 – 0,9 Tây Bắc
Quần đảo
Hoàng Sa
0,4 – 0,8 Tây Nam 0,4 – 0,8 Tây Nam 0,4 – 0,8 Tây Nam
Quần đảo
Trường Sa
0,5 – 0,9 Tây Bắc 0,5 – 0,9 Tây Bắc 0,5 – 0,9 Tây Bắc


 
II. Nhận định dòng chảy ngày từ 24/02/2020 đến 01/03/2020
 
Vùng biển Nhận định
Bắc
vịnh Bắc Bộ
Vận tốc 0,3 - 0,6 m/s
Nam
vịnh Bắc Bộ
Vận tốc 0,3 - 0,6 m/s
Quảng Trị đến
Quảng Ngãi
Vận tốc 0,4 - 0,9 m/s
Bình Định đến
Ninh Thuận
Vận tốc 0,5 -1,2 m/s
Bình Thuận đến
Cà Mau
Vận tốc 0,5 - 1,2 m/s
Cà Mau đến
Kiên Giang
Vận tốc 0,2 - 0,4 m/s
Vịnh
Thái Lan
Vận tốc 0,2 - 0,4 m/s
Bắc
Biển Đông
Vận tốc 0,5 -1,2 m/s
Giữa
Biển Đông
Vận tốc 0,5 -1,2 m/s
Nam
Biển Đông
Vận tốc 0,5 - 1,0 m/s
Quần đảo
Hoàng Sa
Vận tốc 0,5 -1,2 m/s
Quần đảo
Trường Sa
Vận tốc 0,5 - 1,0 m/s
 
     
Tin phát lúc: 15h30 ngày 21/02/2020